Τοποθεσία

25 Killead Road Aldergrove, Crumlin, Aldergrove, Crumlin, Co. Antrim, N. Ireland, Ηνωμένο Βασίλειο